Disclaimer

Eigendom

De website, grafische elementen en content zijn eigendom van de Viersprong. Het is dan ook niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf informatie van deze website te kopiëren of verveelvoudigen voor commercieel gebruik.

Content

De Viersprong besteed uiteraard veel aandacht aan de creatie en het onderhoud van haar website. De correctheid van informatie verstrekt middels deze website kan echter niet gegarandeerd worden.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De Viersprong kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website danwel voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

Als bezoeker van deze website heeft u toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de stricte voorwaarde dat deze gegevens uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Verveelvuldiging, distributie, of exploitatie en gebruik voor commerciële en niet commerciële doeleinden onder derden danwel voor intern gebruik is pertinent niet toegestaan.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u aan de Viersprong verstrekt worden opgenomen in een beveiligde database en zullen uitsluitend voor eigen gebruik worden ingezet.

Schade

Aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade van welke aard ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband heeft met het gebruik van de website van de Viersprong wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.